Βραβεία

Βραβεία Νέων Ερευνητών:

 

Θα δοθούν βραβεία σε 2 νέους ερευνητές οι οποίοι θα παρουσιάσουν πρωτότυπες εργασίες. Υποψήφιες θα είναι όλες οι εργασίες για τις οποίες θα υποβληθούν περιλήψεις στο Συνέδριο.  Ο κύριος ερευνητής θα πρέπει να έχει ηλικία μικρότερη από 40 έτη ή λιγότερο από
5 χρόνια από την  απόκτηση του τελευταίου ακαδημαϊκού τους τίτλου.
Τα κριτήρια αξιολόγησης εργασίας είναι καινοτομία, η ποιότητα της μεθοδολογίας και η σχέση των αποτελεσμάτων με την πρακτική της  Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας.

Το κάθε βραβείο περιλαμβάνει πιστοποιητικό τιμητικής διάκρισης και το χρηματικό ποσό των 500 Ευρώ.

Copyright © MITOS S.A. 2022

Powered by Optimusnet Web Solutions