Προσθεμίες

Προθεσμίες υποβολής περιλήψεων:

  • Στρογγυλή Τράπεζα με παράταση έως τις 20 Μαρτίου 2022
  • Προφορική ή Αναρτημένη ανακοίνωση με παράταση έως 17 Aπριλίου 2022

Παράταση προθεσμίας εγγράφων:

  • Early registration μέχρι 4 Απριλίου 2022
  • Late registration μετά τις 4 Απριλίου 2022

Copyright © MITOS S.A. 2022

Powered by Optimusnet Web Solutions